Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

Roku 1897 založen byl v Býšovci sbor dobrovolných hasičů a obcí zakoupena byla vozová stříkačka i s hadicemi za 1460 korun od f. R.A.Smekal v Čechách .Prvním velitelem sboru byl zvolen Antonín Pilát č. 6 Jednatelem Ignác Patloka č. 2,a starostou František Smolík č. 12. v témže roce byla také sborem založena hasičská knihovna čítající 200 svazků. O založení se nejvíce zasloužil lgnác Patloka, který se stal knihovníkem.

Další doklad o založení našeho sboru lze nalézt v kronice Tita Kršky, kde je seznam zakládajících členů podrobnější, včetně roku narození zakládajících členů. Zde se také dočteme, že sbor má čtyřkolovou stříkačku jednoproudní v ceně 735 zlat.

Obec Býšovec čítá 27 domů s krytinou šindelovou. Obyvatelstvo živí se rolnictvím. Poloha obce a okolí je pahorkatina- Konec citace z kroniky Kršky.

Při sčítání lidu v roce 1921 bylo v obci napočítáno 29 obydlených domů a 191 obyvatel. Z toho 27 domů patří soukromníkům, škola č.20 a kovárna č. 16 jsou majetkem obce.Na konci roku 1995 je v naší obci přiděleno 36 čísel popisných s 96 obyvateli.K dnešnímu dni máme 38 čísel popisných se 78 obyvateli.

Požáry a výjezdy k nim dle dostupných informací

6.června 1927, Penštejnské Janovice - vzňala se dřevěná obecní chaloupka, která lehla popelem, podařilo se uchránit okolní stavení.

4.března 1932, Kovářová - shořelo 6 stodol, hasiči nemohli dojet pro velké sněhové závěje.

14.června 1923, Býšovec - požár auta v obci, které jelo z Nedvědice do Bystřice. Auto se podařilo uhasit pískem i uhájit stodolu J. Sádeckého, která od tohoto požáru již chytala.

17 .července 1934, Býšovec - vzplálo stavení F. Piláta č. 6. Shořelo včetně všech obecních dokumentů pro nedostatek vody v obecním rybníku. Stodoly a vedlejší stavení č.10 byly uhájeny.

11.srpna 1934, Býšovec - shořel domek Boh. Beneše č.19 , příčiny stejné jako v předešlém případě. Zachráněny byly pouze peřiny a nějaké šatstvo. Sousední stavení bylo uhájeno pomocí vody z okolních studní.

11. února 1952, Býšovec - vznícení domu č. 17 Josefa Lukase od zazděného trámu v komíně. Prohořely stropy a po zalití se propadly.

Od této doby se požáry naší lokalitě vyhýbaly, nebo nebyly zaznamenány.

29.srpna, KÚ Věžná - požár strniště a lesa s následným úmrtím 2 osob na následky popálenin. Náš sbor při tomto požáru fungoval jako plnící stanice hasičských cisteren. Požární nádrž byla úplně vyčerpána.

Býšovec - vznícení sena v ocelokolně nad kravínem. Při tomto požáru plnil náš sbor obdobnou funkci jako v předešlém případě a navíc byl členy sboru zajišťován dohled nad požářištěm a průběžné dohašování po dobu tří dnů.

V roce 2005 naši hasiči odhalili a pomáhali zdolávat požár lesa pana Patloky

Jak již bylo zmíněno v úvodu vznikl hasičský sbor v Býšovci roku 1897 a v témže roce byla obcí zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka, která sloužila až do roku 1957. 27. února 1957 byla dovezena z Chrudimi motorová PPS 8 v dvoukolovém přívěsu.Oficiální předání hasičskému sboru provedl p. Zličař 12.března. Stříkačka byla také hned vyzkoušena a dá se říci, že přes nějaké drobné závady je schopná provozu i dnes K dispozici má náš sbor již modernější a výkonnější stříkačku PPS 12.

Přesných dat zakoupení uniforem jsem se nedopátral, ale víme, že ty poslední byly kupovány postupně, jak sbor získával finanční prostředky. V současné době v1astní sbor 20 ks. uniforem vycházkových modrých a 12 ks pracovních. Máme koupeno 6 ks nových vycházkových stejnokrojů nových.

Pro stálý nedostatek vody v obecním rybníku se rozhodl tehdejší občanský výbor se souhlasem Místního národního výboru v Nedvědici v roce 1986 pro vybudování požární nádrže. Po různých nesnázích s dokumentací a vykoupením pozemku, které trvaly dva roky se mohli občané, hasiči, začátkem roku 1988 pustit do práce. Termín byl dost drsný -finance musely být proinvestovány do konce roku a veškeré práce, mimo strojové, zásadně svépomocí v tzv.akci Z .Společnými silami se podařilo 12.října téhož roku uzavřít výpusť .Po měsíci dosáhla hladina hloubky 2.3rn.

Hasičská zbrojnice je zbudována ve sk1epě obecního domu a myslím si, že pro stávající techniku je vyhovující. Výcvik hasičů probíhá dle naších možností, požadavků velitele a okrsku. Členi zásahové jednotky se pravidelně zúčastňují soutěží, které pořádá okrsek. Dle výpovědi již několika málo pamětníků v našem sboru fungovalo i družstvo žen, které se zúčastňovalo cvičení.

Předsedové a starostové našeho sboru

Seznam je zřejmě neúplný pro nedostatek dokumentů.

Smolík František
Smolík Josef
Smolík Alois
Patloka Josef
Lukas Josef
Pecina Petr – nynější

Velitelé sboru

Situace obdobná jako uvedeno výše.

Pilát Antonín
Veselý Jan
Patloka Josef
Sedlář František
Smolík Alois
Patloka Bohumil
Mitáš Jaromír
Uhlíř Tomáš - nynější

Tento zápis sepsal dle dostupných informací a nejlepšího svědomí odstupující starosta sboru Josef Lukas.

Historická fotografie

Návštěvnost stránek

006741