SDH Býšovec

Sbor dobrovolných hasičů Obec Býšovec

Roku 1897 byl založen v Býšovci sbor dobrovolných hasičů a byla obcí zakoupena vozová stříkačka i s hadicemi za 1460 korun od f. R.A.Smekal v Čechách. Prvním velitelem sboru byl zvolen Antonín Pilát č. 6,  jednatelem Ignác Patloka č. 2 a starostou František Smolík č. 12. V témže roce byla také sborem založena hasičská knihovna čítající 200 svazků. O založení se nejvíce zasloužil lgnác Patloka, který se stal knihovníkem.

Současná hasičská zbrojnice je zbudována ve sklepě obecního domu a pro stávající techniku je vyhovující. Výcvik hasičů probíhá dle naších možností, požadavků velitele a okrsku. Členové zásahové jednotky se pravidelně zúčastňují soutěží, které pořádá okrsek. Dle výpovědi již několika málo pamětníků v našem sboru fungovalo i družstvo žen, které se zúčastňovalo cvičení.

Číst více

ARCHIV PŮVODNÍHO WEBU 

Návštěvnost stránek

007899