Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > První setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou

První setkání hasičských praporů okresu Žďár nad SázavouV neděli 20. září se uskutečnilo u příležitosti 135 let od založení Župní jednoty Novoměstské 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou. První pokus o založení župy v regionu Novoměstského hejtmanství (dnešní okres Žďár nad Sázavou) proběhl v roce 1880; stalo se tak v Jimramově po veřejném hasičském cvičení za účasti zástupců hasičských sborů z Bystřice nad Perštejnem, Nového Města na Moravě a Jimramova s cílem spojit svoje síly ve výcviku a vzdělávání.

V tu dobu bylo v politickém okresu Novoměstském jen šest sborů a k ustavení župy nakonec nedošlo. Mezi tím o dva roky později, v roce 1882, byla hasičským buditelem Václavem Ohárkem z Drásova, založena 1. župa na Moravě na politickém okrese Tišnov a k tomuto uskupení se spontánně připojily i některé sbory z Bystřicka. Postupně pak vznikají další župy – Novojičínská, v Přerově, v Boskovicích a v Napajedlích. V našem okrese byla myšlenka oživena v Novém Městě na Moravě na společné schůzi 20. října 1884. Zřízení župní jednoty a její Stanovy potvrdilo C.K. místodržitelství svým výnosem ze dne 11. 7. 1885. Nato svolal zatímní výbor veškeré hasičstvo okresu na první valnou schůzi jednoty na den 20. září 1885 do Německého (dnes Sněžné). Dostavili se delegáti za sbory Jimramov, Míchov, Německé, Nové Město na Moravě, Věcov a Žďár, které ohlásily své přistoupení. Písemně se přihlásily sbory Bohdalov a Rožná. Prvním starostou byl zvolen novoměstský advokát JUDr. Valerián Kalláb.

Na den přesně po 135 letech se dobrovolní hasiči okresu Žďár nad Sázavou sjeli k Novoměstské hasičské zbrojnici, odkud se vydal průvod vedený dechovou hudbou Zelenohorští muzikanti, mažoretkami z domu dětí Nové Město na Moravě, následovaný praporečníky 86 hasičskými prapory, historickým vozidlem Praga z Centra hasičského hnutí Přibyslav a předlouhým zástupem uniformovaných hasičů.

Na Vratislavově náměstí započal program státní hymnou, po ní starosta OSH Luboš Zeman přivítal hosty, své zdravice přednesli oba patroni setkání náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný a starosta města Michal Šmarda. Starosta SH ČMS a KSH Kraje Vysočina Jan Slámečka přednesl slavnostní projev o vzniku a historii župy Novoměstské. Následovala slavnostní promluva faráře Českobratrské církve evangelické Ondřeje Rumla a požehnání pamětních stuh se uskutečnilo Římskokatolickým knězem R.D. Mgr. Miroslavem Kulifajem. Zakládajícím sborům byla předána u příležitosti tohoto výročí pamětní plaketa.

V další části programu proběhlo dekorování zúčastněných praporů stuhami, mezi prvními byly dekorovány prapory SH ČMS s praporečníkem Janem Aulickým (ředitel kanceláře republikového starosty SH ČMS), krajského sdružení Kraje Vysočina, SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou, Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a Požární bezpečnosti, s.r.o. Mezi hosty setkání byl i praporečník ze Sboru dobrovolné požiarné ochrany obce Kaplná ze Slovenska, který do Nového Města na Moravě dorazil na kole.

I po ukončení oficiálního programu dlouho setrvávali zúčastnění hasiči v přátelském posezení. Při dobrém jídle a pití, za krásného počasí všichni sledovali vystoupení mažoretek a koncert dechové hudby. Příjemné hasičské setkání ve slavnostní atmosféře finančně podpořil Kraj Vysočina z dotačního programu Fondu Vysočiny 2020.

Fotogalerie


Návštěvnost stránek

007899