Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Prohlášení SH ČMS k povinnému očkování

Prohlášení SH ČMS k povinnému očkováníTISKOVÁ ZPRÁVA
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska


Římská 45,121 07 Praha 2
Mgr. Irena Špačko
tisková mluvčí SH ČMS
Římská 45, 121 07 Praha 2
Email: spackova@dh.cz
Tel: 222 119 509, 776 270 514


Prohlášení SH ČMS k povinnému očkování
Vedení SH ČMS podporuje očkování, jako jeden ze základních prostředků pro zvládnutí
pandemie COVID-19. Jsme příznivci motivační kampaně, doporučení i osobních pozitivních
příkladů.
Vyslovujeme však jednoznačný nesouhlas se zněním vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.
537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů ze dne 7.
prosince 2021, ve vztahu ke zvláštnímu očkování proti nemoci COVID-19 u fyzických osob,
členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.
Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v aktuálním znění, jednotku sboru
dobrovolných hasičů (JSDHO) zřizuje obec. Členy jednotek jsou převážně členové Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalších spolků působících v oblasti požární ochrany. Činnost
v zásahové jednotce vykonávají dobrovolně a nezištně s vědomím, že zmíněný zákon ukládá
všem osobám, nejen členům JSDHO, provádět nutná opatření pro záchranu osob, zvířat i
majetku. Tato zákonná povinnost nemůže být potlačena neopodstatněnou vyhláškou
ministerstva zdravotnictví.
Dobrovolnictví není povinnost. My, dobrovolní hasiči, členové a členky SH ČMS ho ale
považujeme za poslání, službu občanům této země. Nejsme zaměstnanci státu a
nepovažujeme za rozumné, abychom byli stavěni do situace, kdy pomoc se záchranou zdraví,
života a majetku spoluobčanů poskytnout nejen chceme, ale i ze zákona musíme a zároveň dle
vyhlášky ministerstva zdravotnictví v některých případech vlastně nesmíme. To bychom
nezdůvodnili ani svému svědomí, natož našim spoluobčanům, starostům obcí či nejširší
veřejnosti. Vnímáme, že činnost v jednotkách může klást na členy různé požadavky, včetně
zdravotních, s ohledem na jejich specializaci, předurčenost či regionální působnost. Naprosto
však odmítáme bezdůvodnou povinnost, která může celý dlouhodobě nastavený systém
činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí do značné míry ohrozit.
Dobrovolnictví je pro nás služba veřejnosti. Opakovaně zdůrazňujeme, že nejde jen o činnost
v zásahových jednotkách. Vždy jsme připraveni pomáhat tam, kde je potřeba a tou
nejvhodnější formou. Nepromyšlené zákazy a nelogické podmínky však nejsou živnou půdou
pro podporu dobrovolné práce.


Za SH ČMS
Ing. Monika Němečková
starostka


Návštěvnost stránek

007161